Advokat
Jakob Lindgren

Att vara advokat är att stå vid sin klients sida. Inte framför så att klienten inte syns. Inte bakom så klienten får ta smällen. Bredvid. Tillsammans. Behöver du en advokat vid din sida? Tveka inte.
Kontakta oss.

MINA TJÄNSTER

Vårdnadstvister

Om du och ditt barns andra förälder inte kan komma överens om vad som är bäst för ert barn kan tingsrätten besluta om vad som är barnets bästa. Det kan handla om ensam vårdnad, boende eller umgänge.  

Vi har över tio års erfarenhet att vårdnadstvister av olika slag.

Som ditt ombud kommer vi att lyssna på dig och ditt barns behov. Vi förklarar hur domstolsprocessen går till och hur domstolen brukar resonera om barn. Det är också viktigt att undersöka möjligheterna att komma överens med den andra föräldern. Samtidigt är det viktigt att veta när det är dags att sätta ned foten för att skydda barnet. Vi hjälper dig med finansiering genom rättskydd i din hemförsäkring eller rättshjälp från staten.

Om du vill starta en process om dina barn eller om barnets andra förälder redan gjort det, är det viktigt att välja rätt advokat. En advokat du känner förtroende för och kan samarbeta med. Därför erbjuder vi en gratis rådgivning om vårdnad, boende och umgänge genom ett personligt möte. Du skapar dig en egen uppfattning om oss. Utan att mötet kostar något.

Boka in din kostnadsfria rådgivning!

Offentlig försvarare och målsägandebiträde

Är du misstänkt för brott och behöver en försvarare? Har du blivit utsatt för brott och söker ett målsägandebiträde? Kontakta oss direkt eller berätta för polisen att du vill att advokat Jakob Lindgren blir din advokat.

Du som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare. Begär att få försvarare så tidigt som möjligt och berätta vilken advokat du vill ha. Vi hjälper dig genom hela processen. Förklarar misstanken och förbereder dig inför polisförhör. Närvarar på alla polisförhör. Om åtal väcks förbereder vi rättegången noggrant.

Tillsammans bygger vi ett starkt försvar!

Om du utsatts för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde som betalas av staten. Målsägandebiträdet hjälper dig under hela processen från polisutredningen, genom rättegången, till domen. Du får också hjälp med skadeståndsanspråk. Om du utsatts för brott ska du själv anmäla det till polisen. Då kan du begära också att få ett målsägandebiträde och berätta vilken advokat du vill ha.

”Det är med tacksamhet jag ser tillbaka på tio års samarbete med hundratals klienter. Det är med stolthet jag minns vad vi åstadkommit tillsammans!”

advokatfirman

Jakob Lindgren

Advokatfirman Jakob Lindgren är specialiserad på vårdnadstvister och brottmål. Vi är ombud i vårdnadstvister och tvister om barns boende och umgänge. Vi förordnas som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Förutom juridiken fokuserar vi på retorik och pedagogik. Retorik för att övertyga domstolen om din rätt. Pedagogik för att du som klient ska förstå och känna dig delaktig. Vårt särskilda arbetssätt tillsammans med dig som klient ger resultat.

Advokat Jakob Lindgren tog juristexamen vid Uppsala universitet 2007. Han gjorde notarietjänstgöring vid domstol och började arbeta på advokatbyrå med familjerätt och brottmål som biträdande jurist 2009. Han blev advokat 2012. Jakob Lindgren har även undervisat i familjerätt och straffrätt vid universitet och Yrkeshögskolans utbildning för paralegalstudenter.

Våra kontor finns i Stockholm, Eskilstuna och Västerås. Våra klienter finns i hela Sverige.

Frågor och svar

För mer frågor kring mina tjänster, kontakta mig direkt

Vad är skillnaden mellan advokat och jurist?

Det är stor skillnad. En advokat är medlem i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem måste man ha en juristexamen från universitet, ha arbetat vid advokatbyrå som biträdande jurist normalt i tre år, gått advokatkurser och klarat advokatprovet. Innan man väljs in i samfundet har domstolar, myndigheter och andra advokater fått yttra sig över om man är lämplig som advokat. Alla advokater har ansvarsförsäkring och lyder under sträng advokatetik. En jurist har ofta juristexamen men det är inget krav. Det kan vara någon som bara arbetar med juridik.

Kan jag byta advokat?

Ja, men om advokaten är förordad av staten som försvarare, målsägandebiträde eller rättshjälpsbiträde krävs särskilda skäl för byte. Om du vill byta ut din advokat ska du begära det av domstolen och förklara varför. När det gäller brottmål är chansen att få byta större ju allvarligare brottet är.  Det kan vara lättare att få byta tidigt i processen än senare. Ibland vill man byta advokat efter tingsrättens dom, inför överklagandeprocessen i hovrätten.

Vad kostar det att anlita en advokat?

Det vanligaste är att advokaten tar betalt i timmen. Varje år bestämmer staten timkostnad (rättshjälpstaxa) för offenliga försvarare, målsägandebiträdet och rättshjälpsbiträden i vårdnadsmål. År 2020 var timkostnaden 1755 kr i timmen. Kostnaden för försvarare och målsägandebiträde betalas av staten. Om den misstänkte blir dömd för brott kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden till staten om han eller hon har ekonomiska möjligheter. Ombud i vårdnadsmål kan betalas av klientens hemförsäkring. Normalt ersätts 80 eller 75 procent av advokatkostnaden. Om klienten inte kan använda sin hemförsäkring kan staten betala upp till 98 procent av kostnaden om klienten inte själv har råd. Advokaten hjälper till att ansöka om rättsskydd från försäkringsbolaget eller rättshjälp från staten.

När kan man få ensam vårdnad?

Tingsrätten kan besluta att en förälder ska ha ensam vårdnad av ett barn. Det beror oftast på två anledningar. Den första är att en förälder är olämplig som vårdnadshavare. Det kan handla t.ex. om missbruk eller risk att föräldern för bort barnet. Det handlar alltså i det fallet om relationen mellan föräldern och barnet. Den andra anledningen är djupa samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Gör att föräldrar ska kunna ha gemensam vårdnad och fatta beslut tillsammans om barnet måste de ha ett fungerande samarbete. Om detta saknas måste en av föräldrarna få ensam vårdnad för att kunna bestämma själv om barnet. I det här fallet handlar det alltså om relationen mellan föräldrarna.

Kontakta mig

Fyll i formuläret nedan för att kontakta mig eller kontakta mig
via telefon eller e-post:
Växel 010-251 30 60
Mobil 070-241 13 13
E-post: Info@jakoblindgren.se

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please refresh and try again.
Let's start a conversation.
Your information has been recieved.
Looks like we're having trouble
Boka gratis
rådgivning nu