Din familjejurist i Stockholm

Din familjejurist
i Stockholm.

Att vara familjejurist är att stå vid sin klients sida. Inte framför så att klienten inte syns. Inte bakom så klienten får ta smällen. Bredvid. Tillsammans. När du behöver en familjejurist i Stockholm vid din sida. Tveka inte. Kontakta oss

 

Våra tjänster

Vi är specialiserade inom vårdnadstvister samt offentlig försvarare och målsägandebiträde och kommer hjälpa er hela vägen, tillsammans.

Brottmålsadvokat

Är du misstänkt för brott och behöver en försvarare? Har du blivit utsatt för brott och söker ett målsägandebiträde? Kontakta oss direkt eller berätta för polisen att du vill att advokat Jakob Lindgren blir din advokat.
 
Du som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare. Begär att få försvarare så tidigt som möjligt och berätta vilken advokat du vill ha. Vi hjälper dig genom hela processen. Förklarar misstanken och förbereder dig inför polisförhör. Närvarar på alla polisförhör.
 
Om åtal väcks förbereder vi rättegången noggrant.
Tillsammans bygger vi ett starkt försvar! 

Boka in din kostnadsfria rådgivning!

Familjejurist

Om du och ditt barns andra förälder inte kan komma överens om vad som är bäst för ert barn kan tingsrätten besluta om vad som är barnets bästa.

Som din familjejurist kommer vi att lyssna på dig och ditt barns behov. Vi förklarar hur domstolsprocessen går till och hur domstolen brukar resonera om barn.

Det är viktigt att välja rätt familjejurist. En familjejurist du känner förtroende för och kan samarbeta med. Därför erbjuder vi en gratis rådgivning om vårdnad, boende och umgänge genom ett personligt möte. Du skapar dig en egen uppfattning om oss. Utan att mötet kostar något.

Boka in din kostnadsfria rådgivning!

”Det är med tacksamhet jag ser tillbaka på tio års samarbete med hundratals klienter. Det är med stolthet jag minns vad vi åstadkommit tillsammans!”

Jakob Lindgren

Om vår advokatfirma

Advokatfirman Jakob Lindgren är specialiserad på brottmål och vårdnadstvister.
 
Förutom juridiken fokuserar vi på retorik och pedagogik. Retorik för att övertyga domstolen om din rätt. Pedagogik för att du som klient ska förstå och känna dig delaktig. Vårt särskilda arbetssätt tillsammans med dig som klient ger resultat.
 
Advokat Jakob Lindgren tog juristexamen vid Uppsala universitet 2007. Han gjorde notarietjänstgöring vid domstol, började arbeta på advokatbyrå 2006 och blev advokat 2013. Jakob Lindgren har även undervisat i familjerätt och straffrätt vid universitet och paralegalutbildning.

Medarbetare

Jur. kand. vid Uppsala universitet 2007, medlem i Sveriges advokatsamfund 2012. Specialiserad på brottmål. Undervisat i straffrätt vid Mittuniversitetet och paralegalutbildning. Talar svenska, engelska, portugisiska och spanska. Mobil: 070-241 13 13, e-post: jakob@jakoblindgren.se

Jakob Lindgren

Advokat och ägare

Examen från Stockholms universitet 2018 och arbetat på advokatbyrå sedan 2018. Talar svenska, engelska och tamil.

Vanaja Thirugnanam

Biträdande jurist

Vanliga frågor

Här är de vanligaste frågorna vi får. För mer frågor kring tjänsterna, kontakta oss direkt.

Det är stor skillnad. En advokat är medlem i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem måste man ha en juristexamen från universitet, ha arbetat vid advokatbyrå som biträdande jurist normalt i tre år, gått advokatkurser och klarat advokatprovet. Innan man väljs in i samfundet har domstolar, myndigheter och andra advokater fått yttra sig över om man är lämplig som advokat. Alla advokater har ansvarsförsäkring och lyder under sträng advokatetik. En jurist har ofta juristexamen men det är inget krav. Det kan vara någon som bara arbetar med juridik.

Ja, men om advokaten är förordad av staten som försvarare, målsägandebiträde eller rättshjälpsbiträde krävs särskilda skäl för byte. Om du vill byta ut din advokat ska du begära det av domstolen och förklara varför. När det gäller brottmål är chansen att få byta större ju allvarligare brottet är.  Det kan vara lättare att få byta tidigt i processen än senare. Ibland vill man byta advokat efter tingsrättens dom, inför överklagandeprocessen i hovrätten.

Det vanligaste är att advokaten tar betalt i timmen. Varje år bestämmer staten timkostnad (rättshjälpstaxa) för offenliga försvarare, målsägandebiträdet och rättshjälpsbiträden i vårdnadsmål. År 2020 var timkostnaden 1755 kr i timmen. Kostnaden för försvarare och målsägandebiträde betalas av staten. Om den misstänkte blir dömd för brott kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden till staten om han eller hon har ekonomiska möjligheter. Ombud i vårdnadsmål kan betalas av klientens hemförsäkring. Normalt ersätts 80 eller 75 procent av advokatkostnaden. Om klienten inte kan använda sin hemförsäkring kan staten betala upp till 98 procent av kostnaden om klienten inte själv har råd. Advokaten hjälper till att ansöka om rättsskydd från försäkringsbolaget eller rättshjälp från staten.

Tingsrätten kan besluta att en förälder ska ha ensam vårdnad av ett barn. Det beror oftast på två anledningar. Den första är att en förälder är olämplig som vårdnadshavare. Det kan handla t.ex. om missbruk eller risk att föräldern för bort barnet. Det handlar alltså i det fallet om relationen mellan föräldern och barnet. Den andra anledningen är djupa samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Gör att föräldrar ska kunna ha gemensam vårdnad och fatta beslut tillsammans om barnet måste de ha ett fungerande samarbete. Om detta saknas måste en av föräldrarna få ensam vårdnad för att kunna bestämma själv om barnet. I det här fallet handlar det alltså om relationen mellan föräldrarna.

Kontakta oss

Kontakta oss via formuläret så svarar vi så fort vi kan.